Zasady wjazdu do Niemiec

Zasady wjazdu do Niemiec

W związku z błędnie interpretowaną informacją, dotyczącą blokady wjazdu
na teren Niemiec, która ostatnio obiega polskie media i internet,
informujemy, że wjazd jest możliwy a kontrole niemieckich służb
granicznych prowadzone są w niezmieniony sposób.

Według informacji uzyskanych od niemieckich służb granicznych, nie ma
blokady wjazdu na teren Niemiec. Kontrole prowadzone są w podobny sposób
jak dotychczas, czyli wyrywkowo. W trakcie kontroli służba graniczna
nikomu nie zakazuje wjazdu. Jedyne co może uczynić, to wręczyć pisemną
informację jak należy się zachować i gdzie szukać pomocy w razie
kontaktu z osobami zakażonymi lub w przypadku wystąpienia u osób
wjeżdżających objawów covid-19. Niemieckie służby graniczne i policja
nie są delegowane i uprawnione do zatrzymywania kogokolwiek czy
kierowania na kwarantannę. Zatem nadal jest możliwe poruszanie się
wewnątrz jak i tranzyt przez Niemcy.

Informacje te są potwierdzone na polskiej rządowej stronie pod adresem

https://www.gov.pl/web/niemcy/wprowadzenie-kontroli-granicznych-przez-niemcy-na-przejsciach-ladowych-z-austria-dania-francja-luksemburgiem-i-szwajcaria